Nieuwe inlaat Haarrijn - KWA+

De nieuwe inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) zorgt ervoor dat er 0,5  m3/s extra zoetwater vanuit de Oude Rijn richting West Nederland aangevoerd kan worden om te kunnen voldoen aan de extra watervraag tijdens extreem droge zomers.

Tijdens extreme droogte voert ons waterschap extra zoetwater aan richting West-Nederland. Binnen het project KWA+ wordt de capaciteit van deze wateraanvoer uitgebreid.
In 2018, tijdens de inzet van de KWA, werd duidelijk dat de aanleg van een extra inlaat bij gemaal Haarrijn zou helpen bij de zoetwateraanvoer. Met deze inlaat komt het water voor de achterliggende polders niet langer uit de Oude Rijn, maar rechtstreeks uit het Amsterdam-Rijnkanaal.

Nu kan het water uit de Leidsche en Oude Rijn, allemaal ten goede komen aan de wateraanvoer naar West-Nederland. Gezien de hoge watervraag van Rijnland in de zomer van 2018 is dit een welkome uitbreiding.

Uitvoering en planning

Op het terrein van gemaal Haarrijn maken we twee doorvoeren bij de instroom en uitstroom van de inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten). De inlaat wordt aangelegd onder maaiveld en is niet zichtbaar. De schuifafsluiters aan beide zijden van de inlaat kunnen zowel handmatig en elektronisch bediend worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Vobi uit Vinkeveen. De bouw van de inlaat vindt plaats in juni en is begin juli 2020 afgerond.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider Bastiaan Gijsbertsen, T (030) 209 7270 of E: Bastiaan.Gijsbertsen@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het project KWA+ en de KWA vindt u hieronder.