Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk

Het waterschap werkt aan het verbeteren van de kade langs de Bijleveld. Een nieuwe damwand krijgt de functie als waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt). De damwand wordt ca. 1,6 km lang. De uitvoeringsperiode is van december 2019 tot eind 2020.
Het werk zal hoofdzakelijk vanaf het water worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven via de Wagendijk maximaal bereikbaar kunnen blijven.

In maart 2020 werd duidelijk dat we de werkzaamheden niet voor de zomervakantie kunnen afronden. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht hiernaast.

Als de werkzaamheden zijn afgerond voldoet de kade weer aan de veiligheidsnormen.

Planning

De planning voor de komende periode is als volgt:

  • eind april 2020: oplevering van fase 1
  • september 2020: start fase 2 (Kerkweg – Teckop) en fase 3 (Teckop – Schutterskade)
  • eind december 2020: werkzaamheden kade afgerond

De werkzaamheden in beeld

Op deze foto ziet u de werkzaamheden aan de damwand van bovenaf.

Laatste nieuws

Meer weten?

Voor overleg of vragen kunt u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via hans.verkerk@hdsr.nl of 06-81337717.

Projectkaart

De kadeverbetering heeft betrekking op de kadevakken 118B1 (rood), 118B3 (geel) en 118B4 (blauw). Deze kadevakken zijn in de afbeelding rechts aangeduid.

Bouwkundige vooropname van woningen

Het plaatsen van de stalen damwand kan trillingen in de bodem veroorzaken en mogelijk schade aan uw woning of (bedrijfs)opstallen. Waterschap en aannemer doen er alles aan om dit te voorkomen. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen. De uitvoeringsmethode is zo gekozen dat het risico op schade minimaal is. Om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen, is op kosten van het waterschap vooraf een opname van de bouwkundige staat van de schadegevoelige gebouwen gemaakt. Het gaat om de gebouwen die op korte afstand van de damwand staan. Deze vooropname is uitgevoerd door een onafhankelijk expertise-bureau. De eigenaren ontvangen een afschrift van het rapport. De aannemer plaatst ook trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen. Mochten trillingen tijdens de uitvoering groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden, dan passen we de uitvoeringsmethode aan.

Faunatrappen

afbeelding ree FUP

Nu in de oeverlijn van de Bijleveld een damwand wordt geplaatst, zijn faunatrappen (in jargon Fauna Uittrede Plaats) gewenst om het voor dieren mogelijk te maken ook aan deze kant uit het water te komen. Dit geldt in deze omgeving vooral voor de ringslang de ree en voor te water geraakte kleine (huis)dieren.

In goed overleg met Natuurgroep Kockengen heeft het waterschap het aantal en de locatie van de faunatrappen bepaald. Samen zijn locaties bepaald voor eenvoudige eendentrappen en voor de speciale ree-FUP.