Waterkering Kockengense molen

De Kockengense Molen maalde in het verleden het water uit de polder Teckop naar de Bijleveld om vervolgens verder af te kunnen voeren. De molen is dan ook gelegen aan het boezemwater dat in verbinding staat met de Bijleveld en het zelfde peil heeft als de Bijleveld (zie het kaartje op deze pagina). Net als de Bijleveld wordt dit boezemwater – ook wel voorboezem Kockengense Molen geheten – gekeerd door regionale waterkeringen die moeten voldoen aan (strenge) veiligheidseisen.

Waterkeringen getoetst op veiligheid

Het waterschap heeft de genoemde waterkeringen onderzocht op en getoetst aan de veiligheidseisen en geconcludeerd dat deze niet op orde zijn. Momenteel wordt nader onderzoek uitgevoerd om nader te kunnen bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden om deze dijken weer op orde te maken. Op basis daarvan kan het ontwerp worden gemaakt.

Beperkte op omgeving

Hoewel de impact van deze verbetering veel minder groot zal zijn dan die van de verbetering van de Wagendijk, zal het waterschap ook het ontwerp voor deze waterkeringen goed afstemmen met belanghebbenden.
Waar noodzakelijk en waar mogelijk wordt de verbetering van deze waterkeringen gecombineerd met de andere projecten in het gebied.

Planning

Het is nog niet duidelijk wat de maatregelen exact zijn die moeten worden getroffen. Dit maakt het vaststellen van het tijdspad nog niet mogelijk. Wat wel zeker is dat de waterkeringen uiterlijk in 2020 op orde moeten zijn.

Meer weten?

Bel onze projectleider Steven van Twist via telefoon (030) 209 73 61.

Waterkering Kockengense Molen

Waterkering Kockengense Molen