Plannen Wagendijk in Kockengen besproken met aanwonenden

Ruim 40 aanwonenden van de Wagendijk en de Voorstraat in Kockengen bezochten donderdag 3 november de informatieavond over de verbetering van de weg en de kade langs de Bijleveld.Tijdens de gezamenlijke avond van gemeente Stichtse Vecht en waterschap, is ook een schetsontwerp voor een hoogwatervoorziening achter de woningen langs de Wagendijk besproken.

Kade en weg krijgen opknapbeurt

De kade van de Bijleveld (Wagendijk) in Kockengen voldoet op verschillende plekken niet aan de veiligheidsnormen. Reden voor het waterschap om de kade te verbeteren. De weg op de kade, in beheer en eigendom van de gemeente Stichtse Vecht, is ook dringend aan vernieuwing toe. De gemeente en het waterschap pakken de werkzaamheden dan ook gezamenlijk op.

Hoogwatervoorziening beschermt bebouwing

In het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen is afgesproken om onder meer het peil in de polder Teckop te verlagen. Om te voorkomen dat deze peilverlaging in de polder leidt tot schade aan kwetsbare funderingen, legt het waterschap een hoogwatervoorziening aan. Deze voorziening, die geland is voor de woningen langs de Wagendijk tussen de N401/Meentweg en de Hollandse Kade, zorgt voor een fysieke scheiding tussen het lagere polderpeil en het waterpeil rondom de bebouwing.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 3 november zijn de eerste schetsen van de hoogwatervoorziening met de aanwonenden besproken. Ook konden de aanwezigen kennisnemen van een aantal varianten voor de verbetering van kade en weg.

Hoe verder?

Met de input van de avond zullen de varianten nader worden uitgewerkt. Vervolgens worden de werkzaamheden aanbesteed. Daarna volgt nog afstemming en nadere uitwerking van de plannen op perceelsniveau. Na bestuurlijke goedkeuring van de plannen binnen gemeente en waterschap, start de formele inspraak. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2018.