Verlengde Bijleveldkade oost

In het verlengde van de Bijleveld, direct ten zuiden van de Schutterskade liggen de Verlengde Bijleveldkaden oost en west. Laatst genoemde maakt deel uit van het project Wagendijk/Bijleveldkade West.

Waterkering getoetst op veiligheid

De Verlengde Bijleveldkade oost (zie kaartje op deze pagina) is net als de andere waterkeringen getoetst aan de veiligheidsnormen en onvoldoende hoog en sterk bevonden. Omdat een verbetering van deze waterkering - in tegenstelling tot de Wagendijk - een zeer beperkte impact heeft op de omgeving is deze waterkering opgenomen in een apart deelproject.

Beperkte impact op omgeving

Hoewel de impact van deze verbetering veel minder groot zal zijn dan die van de verbetering van de Wagendijk, zal het waterschap ook het ontwerp voor deze waterkeringen goed afstemmen met belanghebbenden.
Waar noodzakelijk en waar mogelijk wordt de verbetering van deze waterkeringen gecombineerd met de andere projecten in het gebied.

Planning

Het is nog niet duidelijk wat de maatregelen exact zijn die moeten worden getroffen, waardoor het inplannen hiervan nog niet mogelijk is. Wat wel zeker is dat de waterkering uiterlijk in 2020 op orde moeten zijn.

Meer weten?

Bel onze projectleider Steven van Twist via telefoon (030) 209 73 61.

Verlengde Bijleveldkade oost

Verlengde Bijleveldkade oost