Hoogwatervoorziening Wagendijk

Parallel aan de werkzaamheden voor de kadeverbeteringen en de reconstructie van de Wagendijk is het waterschap bezig met het ontwerpen van een hoogwatervoorziening voor de woningen aan de Wagendijk. Dit is een onderdeel van Watergebiedsplan Kamerik Kockengen.

Bescherming gebouwen

Deze voorziening is gepland voor de woningen langs de westzijde van de Wagendijk tussen de provinciale weg N401/Meentweg en de Hollandse Kade (zie kaartje op de pagina). De voorziening is nodig om de gebouwen achter de Bijleveldkade West te beschermen tegen de geplande peilverlaging in de polder Teckop.

Afstemming met belanghebbenden

Vorig jaar zijn er gesprekken geweest met de direct betrokkenen. Het waterschap werkt momenteel aan een voorlopig ontwerp op. Dit ontwerp is mede op basis van de gevoerde gesprekken gebaseerd. Op korte termijn volgt nog een gesprek met de bewonerscommissie Wagendijk (nog in te plannen). Nu het ontwerp op hoofdlijnen klaar is hebben we dit besproken tijdens de informatiebijeenkomst op 3 november 2016 in het Lokaal in Kockengen. In het najaar van 2017 volgen opnieuw individuele gesprekken aan de keukentafel met de betrokken bewoners.

Bewonersbijeenkomst 3 november 2016

De informatiebijeenkomst op 3 november 2016 is goed bezocht. Na de algemene presentatie werden de bewoners die nog vragen hadden na de laatste gesprekken bij de tafel Hoogwatervoorziening te woord gestaan. Deze acties of verzoeken worden nu behandeld en zodra er meer over bekend is krijgen zij persoonlijk reactie.

Bewonerscommissie Wagendijk

In 2014 is een bewonerscommissie opgericht voor de Wagendijk bestaande uit een vijftal bewoners van de Wagendijk. Het waterschap deelt nieuwe ontwikkelingen van het project en toetst deze bij de bewonerscommissie en haalt informatie op die voor het project van belang is.

De vijf leden hebben zich vrijwillig aangemeld naar aanleiding van een oproep van het waterschap tijdens een van de eerste informatiebijeenkomsten in 2014. De commissie bestaat uit:

  • Koos Segers - Wagendijk 1;
  • Eef van Schaik - Wagendijk 1A;
  • Wim de Wit - Wagendijk 4A;
  • Sophie van Schaik - Lauwers - Wagendijk 45;
  • Gerard Verhoef - Wagendijk 66.

Meer weten?

Bel onze projectleider René Zwolsman via telefoon (030) 209 73 61.

Hoogwatervoorziening Wagendijk

Hoogwatervoorziening Wagendijk

Naar het watergebiedsplan

De aanleg van de hoogwatervoorziening is onderdeel van het watergebiedsplan Kamerik Kockengen: