Bijleveldkade oost (Heicop)

Op 14 november vorig jaar zijn de werkzaamheden gestart voor het verbeteren van de oostelijke kade langs de Bijleveld in Kockengen. De werkzaamheden aan de kade zijn in het voorjaar van 2017 afgerond.

Fauna Uittrede Plaatsen

Een van de laatste werkzaamheden aan de kade, was het aanbrengen van FUP's, in de volksmond ook wel eendetrappetjes genoemd. De trappetjes in de Heycop zijn zo robuust uitgevoerd dat ze ook geschikt zijn voor reeën. Het aanbrengen van de trappetjes was een wens van de Natuurgroep Kockengen. In het naastgelegen natuurgebied komen namelijk reeën voor die regelmatige het riviertje oversteken. De nieuwe hogere beschoeiing langs de kade, vormt mogelijk een barriere voor de reeën om uit te water te komen. Ook zijn er aan de zuidkant van het dorp drie natuurlijke uittrede plaatsen gecreëerd. Op deze locaties is de beschoeiing verlaagd tot op het waterniveau en is een kleibodem aangebracht.

Beschoeiing en muskusrattenwerend schot

In verband met ernstige afkalving van de oever (wegspoelen van grond) heeft het waterschap tussen 2014 en 2016 al onderhoud uitgevoerd aan delen van de dijk. We hebben een beschoeiing geplaatst om het afkalven van de oever en daarmee het aantasten van de dijk tegen te gaan. Op het zuidelijke deel, tussen de Korte Kerkweg en de Schutterskade is een extra schot geplaatst om de ernstige aantasting door muskusratten tegen te gaan.

Afrondende werkzaamheden starten

Maandag 4 december a.s. starten de werkzaamheden bij de Driestammenweg. De aannemer Peek Bouw en Infra Bv plaatst naast de brug, bij de aansluiting naar de kade, een damwand van 15 meter lang. Deze damwand zorgt ervoor dat de kant hier niet kan uitspoelen. De nieuwe damwand sluit aan op al aangebrachte delen, zodat de kade stevig blijft. Het wordt een houten damwand met dezelfde constructie, drie meter lange planken en een dubbele gording, zoals vlak naast de brug ook staat.

Bij de Korte Kerkweg en de Sportweg komt een nieuwe uitspoelvoorziening/beschoeiing. Op deze twee locaties blijkt namelijk dat de waterinlaat door stroming een deel van het talud uitspoelt. Om dit te voorkomen plaatst de aannemer bij het deel met de grootste stroming, over een lengte van vijf meter een palenrij met plank. De grond achter de beschoeiing wordt weer aangevuld met grond. Zo behouden de aangrenzende grondeigenaren hun perceel als er water vanuit de Bijleveld (ook bekend als Heicop) ingelaten moet worden. De werkzaamheden duren twee weken.

Nazorgfase

Tot het voorjaar van 2018 is de nazorgfase waarin er wordt gekeken naar bijvoorbeeld het aanslaan van de grasmat en eventuele andere zaken die herstel in deze periode vragen.

Kaartje lokatie werkzaamheden damwand en beschoeiing Bijleveldkade (Heicop)

diverse werkzaamheden Kockengen Bijleveldkade

Op dit kaartje ziet u de lokatie van de werkzaamheden die op 4 december a.s. starten voor de damwand bij de brug naast de Bijleveldkade (Heicop) en beschoeiing bij de korte Kerkweg en Sportweg.

Meer weten?

Bel onze projectleider Marlous Heijne-Vonk via telefoon (030) 209 73 61.

Een van de nieuwe FUP's in Kockengen

De nieuwe FUP in Kockengen

Bijleveldkade oost (Heicop)

Bijleveldkade oost

Documenten en gerelateerde artikelen