Beschoeiing Bijleveldkade Oost

Het waterschap heeft tussen 2014 en 2016 in twee fasen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Bijleveldkade Oost (ook wel bekend als de Heicop) . Langs de waterkering is in het water een nieuwe beschoeiing geplaatst, vooruitlopend op de kadeverbetering was dit onderhoud noodzakelijk om verdere afkalving van de oever en daarmee aantasting van de dijk te voorkomen.

Naast de beschoeiing tegen afkalving heeft het waterschap ook een schot geplaatst tegen de graverij van muskusratten. Dit schot is in het talud aan de waterzijde geplaatst op het traject tussen de Korte Kerkweg en de Schutterskade. Muskusratten hebben de neiging om een nest te graven, hoog en droog in een waterkering. Ze graven daarbij grote gangenstelsels. De ingangen worden gegraven in de oever.  Het schot heeft geen constructieve functie, het is een preventief middel om schades te voorkomen. Met het schot willen we voorkomen dat de muskusratten gaan graven in de waterkering.

Op onderstaande pagina krijgt u een indruk van zo'n gangenstelsel dat enige tijd geleden op kantoor van het waterschap te zien is geweest:

http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@8527/indrukwekkend/

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer B. van Hees en Zonen uit Utrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden, heeft u vragen of klachten? Neem dan contact op met onze projectleider, René Zwolsman via telefoon (030) 634 59 52.