Renovatie gemaal Groot Hekendorp

Gemaal Groot Hekendorp ligt aan de Oostkade bij nr. 8 in Hekendorp. Het gemaal zorgt voor het op peil houden van de polders Groot- en Klein Hekendorp. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Het drijfvuil wordt met een automatische grofvuilroosterreiniger uit het water verwijderd.

Aanleiding

Het gemaal is verouderd en aan grootonderhoud toe. De behuizing van het huidige, verouderde gemaal past niet meer op het gemaal in de nieuwe situatie. De bestaande pompen zijn niet visvriendelijk. Tevens is de wens een aantal aanpassingen door te voeren, zodat een goede waterbeheersing ook de komende 25 jaar weer gegarandeerd is.

Werkomschrijving

Het bestaande gemaal gaan we gedeeltelijk slopen. De nieuwe pompen zijn visvriendelijk. Meer dan 95% van de vissen komt ongeschonden door de pompen. De nieuwe elektrische installatie is veel efficiënter en dus ook behoorlijk energiezuiniger.  Het waterschap gaat de grofvuilroosterinstallatie renoveren en de drijfvuilopslag verbeteren. Op de bestaande onderbouw wordt een nieuwe behuizing gebouwd in een landelijke bouwstijl, die past in de omgeving. Het terrein zal ook worden hersteld.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden zal naast het gemaal een tijdelijke pomp met dezelfde capaciteit worden geplaatst. Deze pomp neemt de bemaling van de polders over tijdens de renovatieperiode.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden op locatie starten omstreeks half januari 2021 en zijn medio september van 2021 volledig afgerond.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.