Nieuwbouw gemaal 'Waardsedijk'

Het waterschap heeft een nieuw gemaal aan de Waardsedijk in Oudewater gebouwd, volgens het vastgestelde Watergebiedsplan Linschoterwaard. Dit gemaal vervangt het gemaal Snelrewaard en ontlast de boezem van het Oude Rijngebied.

Minder wateroverlast

Het nieuwe gemaal aan de Waardsedijk in Oudewater maakt het mogelijk om het water uit de polders in de Linschoterwaard via de Gekanaliseerde Hollandse IJssel af te kunnen voeren. Tot de bouw werd al het overtollige water naar de Oude Rijn afgevoerd. De Oude Rijn werd al stevig belast met de afvoer van water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik. Bij hevige neerslag stijgt het waterpeil in de Oude Rijn. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat de polders geen water meer kunnen lozen. Dit kon tot wateroverlast in de polder leiden. Met de bouw van gemaal Waardsedijk iseen nieuwe afvoerroute beschikbaar gekomen en is de afvoercapaciteit vergroot. Een groot deel van de wateroverlast in de Linschoterwaard is opgelost en in een veel groter gebied verminderd.

Gemaal Waardsedijk, de Maalvliet en gemaal Snelrewaard

Het nieuwe visvriendelijke gemaal aan de Waardsedijk heeft de capaciteit om tot 2,5 m3/sec water uit de polders in de Linschoterwaard op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) te pompen. Voor de afvoer van het overtollige water vanuit de polder naar het gemaal is een nieuwe watergang gegraven; de Maalvliet. Het nieuwe gemaal kan overigens niet rechtstreeks op de GHIJ lozen aangezien het gemaal ten noorden van de GHIJ, achter de Waardsedijk wordt gebouwd. Het water wordt het laatste stuk onder de Waardsedijk door getransporteerd via twee grote leidingen.
Op de oude locatie (Snelrewaard) is een inlaat van 1,5 m3/sec. met vispassage gekomen.
Op deze pagina is een kaart te vinden waarop de locaties met de maatregelen zijn weergegeven.

Relatie met andere projecten

Het realiseren van gemaal 'Waardsedijk' is één van de grootste en ingrijpendste maatregelen uit het watergebiedsplan Linschoterwaard.

Meer weten?

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Roy Brouwer van aannemer Vobi BV op 06-47884040.

Wilt u iemand van het waterschap spreken, dan kunt u contact opnemen met Steven van Twist (omgevingsmanager) of Jasper Zalm (projectmanager) via telefoon (030) 209 73 61.

Artist impression gemaal Waardsedijk

Artist impression van nieuwe gemaal gezien vanaf de Waardsedijk

Fotoverslag

Bekijk hier het fotoverslag van de bouw.