Nieuwbouw gemaal 'Waardsedijk'

Volgens het vastgestelde Watergebiedsplan Linschoterwaard bouwt het waterschap een nieuw gemaal aan de Waardsedijk in Oudewater. Dit gemaal vervangt het gemaal Snelrewaard en ontlast de boezem van het Oude Rijngebied.

Minder wateroverlast

Het nieuwe gemaal aan de Waardsedijk in Oudewater maakt het mogelijk om het water uit de polders in de Linschoterwaard via de Gekanaliseerde Hollandse IJssel af te kunnen voeren. Tot op heden wordt al het overtollige water naar de Oude Rijn afgevoerd. De Oude Rijn wordt echter al stevig belast met de afvoer van water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik. Bij hevige neerslag stijgt het waterpeil in de Oude Rijn. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de polders geen water meer kunnen lozen. Dit kan tot wateroverlast in de polder leiden. Met de bouw van gemaal Waardsedijk komt een nieuwe afvoerroute beschikbaar en wordt de afvoercapaciteit vergroot. Een groot deel van de wateroverlast in de Linschoterwaard wordt opgelost en in een veel groter gebied verminderd.

Gemaal Waardsedijk, de Maalvliet en gemaal Snelrewaard

Het nieuwe visvriendelijke gemaal aan de Waardsedijk heeft de capaciteit om tot 2,5 m3/sec water uit de polders in de Linschoterwaard op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) te pompen. Voor de afvoer van het overtollige water vanuit de polder naar het gemaal wordt een nieuwe watergang gegraven; de Maalvliet. Het nieuwe gemaal kan overigens niet rechtstreeks op de GHIJ lozen aangezien het gemaal ten noorden van de GHIJ, achter de Waardsedijk wordt gebouwd. Het water wordt het laatste stuk onder de Waardsedijk door getransporteerd via twee grote leidingen.
Op de oude locatie (Snelrewaard) komt een inlaat van 1,5 m3/sec. met vispassage.
Op deze pagina is een kaart te vinden waarop de locaties met de maatregelen zijn weergegeven.

Ontwerp en uitvoering

Het ontwerp is gemaakt door aannemer Vobi BV uit Vinkeveen. Zij bouwen tevens het gemaal. Tijdens het aanbestedingsproces hebben enkele buurtbewoners - verenigd in ontwerpatelier Waardsedijk - samen met het waterschap het ingediende ontwerp beoordeeld. Nadat Vobi van het waterschap de opdracht heeft gekregen om het ontwerp verder uit te werken en te gaan bouwen heeft Vobi samen met het waterschap zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwerpwensen van het ontwerpatelier. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp zoals is afgebeeld op deze pagina (een artist impression).

Start uitvoering en mogelijke overlast

De uitvoering start in augustus van 2016. Het gemaal en de Maalvliet komen volgens planning in de zomer van 2017 gereed.
Het waterschap heeft op 11 augustus 2016 een brief verzonden aan alle bewoners en eigenaren van huizen en/of percelen langs de Waardsedijk. In deze brief wordt de start van de uitvoering aangekondigd en staat beschreven met welke overlast voor omgeving de uitvoering mogelijk gepaard kan gaan. Op deze pagina is een kopie van deze brief bijgevoegd. Hierin staat tevens vermeld tot wie u zich kan richten met uw vragen over de werkzaamheden.

Relatie met andere projecten

Het realiseren van gemaal 'Waardsedijk' is één van de grootste en ingrijpendste maatregelen uit het watergebiedsplan Linschoterwaard.

Planning

Vanaf augustus 2016 werkt aannemer Vobi BV uit Vinkeveen aan de bouw van het nieuwe gemaal, de aanleg van de Maalviet en de verbreding van de Lansing. De bouw inclusief het graven en verbreden is volgens planning in de zomer van 2017 gereed.

Meer weten?

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Roy Brouwer van aannemer Vobi BV op 06-47884040.

Wilt u iemand van het waterschap spreken, dan kunt u contact opnemen met Steven van Twist (omgevingsmanager) of Jasper Zalm (projectmanager) via telefoon (030) 209 73 61.

Artist impression gemaal Waardsedijk

Aangepaste artist impression gemaal Waardsedijk

Artist impression van nieuwe gemaal gezien vanaf de Waardsedijk

Fotoverslag

Bekijk hier het fotoverslag van de bouw.

Kaartje met locaties

Locaties Waardsedijk

Oude gemaal Snelrewaard

IMG_0803