Nieuwbouw gemaal 'Noord Linschoten'

Het waterschap is gestart met de bouw van een nieuw gemaal langs de Lange Linschoten tussen Noord-Linschoterzandweg 32 en 35 in Snelrewaard in de polder Noord-Linschoten. Het gemaal vervangt het huidige gemaal. Dat ligt circa 200 meter naar het zuiden, ingeklemd tussen de bebouwing aan de Noord-Linschoterzandweg 38 en 40.

Eén van de maatregelen

De bouw van het nieuwe gemaal is één van de maatregelen uit het Watergebiedsplan Linschoterwaard. De Linschoterwaard maakt samen met de polders rond Bodegraven, Zegveld en Woerden deel uit van het Oude Rijngebied. Dit deel van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden watert af naar de Oude Rijn. De Oude Rijn watert bij Bodegraven af naar het buurwaterschap Hoogheemraadschap van Rijnland. Het bestaande gemaal Noord-Linschoten is sterk verouderd, heeft dringend groot onderhoud nodig en ligt ingeklemd tussen enkele woningen. Hierdoor is het gemaal slecht bereikbaar. De afgelopen jaren waren er veel storingen aan het gemaal. Daarnaast ziet het waterschap in deze polder kansen om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de bouw van een vispassage bij het gemaal wordt de vismigratie verbeterd.

Visvriendelijk gemaal

Er komt een nieuw visvriendelijk en goed bereikbaar gemaal, waarmee het overtollige water uit de polder Noord-Linschoten wordt afgevoerd naar de Lange Linschoten. Verder verbetert de waterkwaliteit in de polder door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en komt er een vispassage. Hiermee wordt het knelpunt in de vismigratie opgelost. Vissen kunnen dan de polder in en uit zwemmen. Ook wordt  er een nieuwe maalvliet vanaf de Voorwetering naar het nieuwe gemaal gemaakt. Langs de maalvliet wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Ook delen van andere hoofdwatergangen (Voor- en Achterwetering en Achtervliet) worden verbreed. Binnen dit project worden ook alle primaire watergangen weer op de juiste diepte gebracht, door te baggeren.

Ontwerp en uitvoering

Ingenieursbureau Sweco heeft het ontwerptraject voor het nieuwe gemaal uitgevoerd. Tijdens het ontwerpproces hebben enkele buurtbewoners - in een ontwerpatelier - samen met Sweco en het waterschap, de eerste schetsen van het ontwerp beoordeeld. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp hebben het waterschap en Sweco zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwerpwensen van het ontwerpatelier. Het ontwerp (een artist impression) ziet u in de rechterbalk.

Documenten en gerelateerde artikelen

Projectplan nieuwbouw gemaal Noord Linschoten

Relatie met andere projecten

Het realiseren van gemaal 'Noord Linschoten' is één van de grootste maatregelen uit het watergebiedsplan Linschoterwaard.

Meer weten?

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Ane Sybesma (omgevingsmanager) van het waterschap via telefoon (030) 634 58 65 of Jasper Zalm (projectmanager) via telefoon (030) 634 58 47.

Artist impression gemaal Noord Linschoten

Artist impression van nieuwe gemaal Noord Linschoten