Baggeren watergangen polder Barwoutswaarder

Binnenkort worden in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de polderwatergangen in de polders in de omgeving van Waarder.

Bekijk de volledige gegevens voor dit project.