Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Oudewater zuivert het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) van inwoners en bedrijven uit Oudewater. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar.

Het waterschap gaat bij de zuivering de procesbesturing van de installatie vervangen en de compressoren reviseren en/of vervangen

Rioolgemaal Oudewater Zuid transporteert het afvalwater naar de zuivering. Bij dit rioolgemaal gaan we de natte kelder renoveren.

Planning

De werkzaamheden starten in september 2020. Een half jaar later, in februari 2021 zijn de werkzaamheden klaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Koen van Daal, koen.van.daal@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het zuiveren van afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) vindt u via de link hieronder.