Baggeren Polder Papekop e.o.

Baggeren Polder Papekop e.o.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de watergangen in de polder Papekop en omgeving baggeren. Deze watergangen liggen in de gemeente Oudewater.
De werkzaamheden starten in de week van half juli 2016 en duren tot half september 2017.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Firma J.P. Schilder bv uit Ursem gaat de werkzaamheden uitvoeren. De bagger is schoon genoeg om op de kant of in een weilanddepot te verwerken. Een klein gedeelte zal op de kant verwerkt moeten worden omdat deze lokaties lastig te bereiken zijn met de zuigerboten. Er geldt hiervoor een ontvangstverplichting. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd en het egaal verspreiden of egaliseren van de baggerspecie wordt niet meegenomen in de baggerwerkzaamheden. Het op de kant verwerken wordt door middel van maatwerk uitgevoerd en de betreffende eigenaren worden persoonlijk benaderd om afspraken te maken over het uitvoeren van dit maatwerk.

De aannemer maakt voor het transporteren van de bagger naar de depots gebruik van zuigboten die de bagger opzuigen. De zuigboot pompt de bagger met een persleiding naar het aangelegde baggerdepot. Daar ontwatert de bagger tot grond en wordt het depot na ongeveer 2 jaar ontmanteld en geëgaliseerd. De aannemer werkt dan geheel vanaf het water. 
Deze manier van werken zorgt voor weinig overlast in uw omgeving, omdat het vervoeren van de bagger over de weg, niet nodig is.

Te baggeren watergangen polder Papekop en omgeving

Planning

De werkzaamheden starten zichtbaar vanaf half juli 2016 en zullen tot half september 2017 duren.
Er wordt gewerkt van 07.00 tot 19.00 uur. Weersinvloeden kunnen wijzigingen tot gevolg hebben in de planning. Wij doen ons uiterste best om overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch overlast ervaren dan horen wij dit heel graag van u zodat wij hier actie op kunnen ondernemen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt terecht bij Marlous Heijne-Vonk via telefoon (030) 209 73 61.
Voor specifieke vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van J.P. Schilder bv, Hendrik Vonk-Noordegraaf, tel. (06) 29 59 05 70 of e-mail h.noordegraaf@jpschilder.nl

Link naar website van J.P. Schilder bv

Ook de aannemer heeft het project op zijn website gezet.

Foto zuigboot

IMG_0988