Baggeren Oudewater

Baggeren Oudewater

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de watergangen in de kern van Oudewater baggeren.
De werkzaamheden starten in de week van 4 december 2017 en duren tot half maart 2018.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Firma A. den Hartog en Zn. B.V. uit Oudewater gaat de werkzaamheden uitvoeren. De bagger is schoon genoeg om op de kant of in een weilanddepot te verwerken. Een gedeelte zal op de kant verwerkt worden omdat deze lokaties lastig te bereiken zijn. Het op de kant verwerken wordt met de betreffende eigenaren persoonlijk besproken om afspraken te maken over deze uitvoering.

De aannemer maakt voor het transporteren van de bagger naar het weilanddepot gebruik van een kraan met een schuifboot. Trekkers met kiepers brengen de bagger naar het depot in Reeuwijk.

Te baggeren watergangen in de kern Oudewater

Baggeren Oudewater

Planning

De werkzaamheden starten op 4 december 2017 en zullen tot half maart 2018 duren.
Er wordt gewerkt van 07.00 tot 19.00 uur. Weersinvloeden kunnen wijzigingen tot gevolg hebben in de planning. Wij doen ons uiterste best om overlast tot een minimum te beperken.

Mocht u toch overlast ervaren dan horen wij dit heel graag van u zodat wij hier actie op kunnen ondernemen.

Meer weten?

Meer informatie over het onderhoud van watergangen en baggeren in het algemeen kunt u vinden op www.destichtserijnlanden.nl onder de knop ‘plannen en projecten’ en dan “werk in uitvoering”.

Contactpersoon bij het waterschap is Marlous Heijne-Vonk, tel. (030) 634 58 07, of via e-mail marlous.vonk@hdsr.nl.

Voor specifieke vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van A. den Hartog en Zn. B.V., Gerard van Baaren, tel. 0348-564071 of e-mail gerard@denhartog-oudewater.nl

Foto zuigboot

A. den Hartog & Zn B.V.