Renovatie sluis Woerdense Verlaat

De sluis Woerdense Verlaat zorgt voor de vaarverbinding tussen de Kollensloot en de Grecht. Het intensieve gebruik van de sluis laat zijn sporen na. Onderdelen van de sluis verkeren, zoals de deuren, zijn in slechte staat. De sluis voldoet ook niet meer aan de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden (arbo).

De werkzaamheden

Het waterschap is 9 januari 2017 gestart met de renovatie. Het huidige bediengebouw wordt vervangen door een nieuwe die voldoet aan de eisen en normen van deze tijd. Hierbij zal ook de volledige elektrotechnische installatie vervangen worden. De werktuigbouwkundige onderdelen van de sluis, zoals de loopbrug, de aandrijvingen van de deuren en het bewegingswerk van het omloopriool worden gereviseerd. De revisie betekent dat de onderdelen tijdelijk worden gedemonteerd en in een werkplaats opgeknapt. Vervolgens zal de aannemer de onderdelen terugplaatsen. Een ander belangrijk onderdeel van de sluis, het houtwerk van de sluis wordt ook aangepakt. Het waterschap vervangt alle acht sluisdeuren en bouwt het remming- en geleidewerk vanaf de waterlijn opnieuw op.

Samenwerking met dorpsraad

De inwoners van Woerdense Verlaat zijn nauw betrokken bij het centraal gelegen sluiscomplex. Het waterschap overlegt regelmatig met de Dorpsraad Woerdense Verlaat over de renovatie van de sluis.

Stremming scheepvaart

De scheepvaart is tijdens de werkzaamheden gestremd. Vanaf 27 april is de sluis weer open.

Historie

Het dorp Woerdense Verlaat dankt zijn naam aan het “verlaat”, de sluis tussen de Grecht en de Kromme Mijdrecht. De Grecht was in 1366 gegraven als afvoerkanaal voor overtollig water uit de polders Achttienhoven en Kamerik naar de Oude Rijn en werd al snel ook een belangrijke scheepvaartverbinding tussen Woerden en het noorden via de Kromme Mijdrecht en de Amstel. Rondom de sluis en de brug kwam een aantal huisjes, een kroeg en wat andere gebouwen. Door het vrij drukke scheepvaartverkeer was “Woerdense Verlaat”, zoals het buurtje al snel genoemd werd, van een stille plek in de polder tot een klein dorpje uitgegroeid.

Oude ansichtkaart sluis Woerdense Verlaat

De sluis bleef tot 1995 eigendom van de gemeente Woerden. In dat jaar nam het Groot waterschap van Woerden, later opgegaan in De Stichtse Rijnlanden, het beheer en onderhoud van de sluis over.

De bouw van het nieuwe remmingwerk voor de boten

Het nieuwe remmingwerk

Planning

De aannemer is 9 januari 2017 gestart met de renovatie. De werkzaamheden zijn eind april 2017 afgerond.  Op 27 april is de sluis weer open gegaan voor de scheepvaart. Dinsdag 4 juli 2017 is de sluis feestelijk opgeleverd in aanwezigheid van de Dorpsraad en buren van de sluis.

Meer weten?

Bel onze projectleider Jasper Zalm via telefoon (030) 209 73 61.

De feestelijke oplevering van de sluis op 4 juli 2017

20170704_202554