Realisatie grofvuilroosterreinigerinstallatie gemaal Fokkesteeg

Het gemaal Fokkesteeg ligt aan de Leusderschans te Nieuwegein en bemaalt de wijk Fokkesteeg. Het gemaal is in 2007 gebouwd en heeft een verticale schroefpompen met een maximale capaciteit van circa 50 m3/min. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Het verwijderen van het drijfvuil gebeurt handmatig in de aanwezig vuilbak naast het gemaal.

Aanleiding

Er komt in diverse periodes van het jaar veel drijfvuil. Dit is bij regenval zo erg, dat het handmatig niet bij te houden is. Het vuilrooster slaat na handmatige reiniging dan weer heel snel dicht met drijfvuil en het gemaal gaat in storing. Er kan dan geen water meer afgevoerd worden. Er kan bij zware regenval wateroverlast in de wijk ontstaan. Dit is een onacceptabele situatie.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden op locatie zullen medio mei-juni van 2019 worden uitgevoerd.

Werkomschrijving

Het bestaande grofvuilrooster wordt iets richting de watergang verplaatst om wat meer ruimte te maken voor een kleine automatische grofvuilroosterreiniger. Rondom de reiniger zal een hekwerk worden geplaatst om de bewegende reiniger goed af te schermen. De automatische grofvuilroosterreiniger verwijdert na installatie het vuil automatisch uit het water.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.