KWA+ Park Oudegein

De aanleiding: KWA+

In tijden van extreme droogte voert het waterschap extra zoetwater aan naar het westen van Nederland, om daar verzilting tegen te gaan. Eén van de gebruikte routes in de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), is die langs de Doorslag in Nieuwegein.

Als de KWA water aanvoert, klimt de hoogwaterstuw naast de kinderboerderij in het park omhoog en is het waterpeil in de Doorslag zo’n 25 cm hoger dan normaal. Als er dan een flinke bui valt kan het huidige gemaal Oudegein zijn water niet kwijt en ontstaat wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het park. Verplaatsing van het gemaal naar de locatie bij de molen, zorgt ervoor dat overtollig water altijd kan worden afgevoerd.

De maatregelen op de kaart

Kaart werkzaamheden Park Oudegein

Op deze overzichtskaart van het park ziet u de maatregelen inclusief de planning.

Op de onderste kaart een totaal overzicht van het park. Hierop staat ook de locatie van het oude gemaal bij Huis Oudegein. Dit gemaal wordt ontmanteld. Bij de molen bouwen we een nieuw gemaal.

Samen met

De gemeente Nieuwegein, Stichting Utrechts Landschap en het waterschap werken samen aan dit project.

Voor de gemeente is de bouw van het nieuwe gemaal een mooie gelegenheid om de waterkwaliteit in het park te verbeteren. Grotere duikers zorgen hierbij voor een betere doorstroming.

De molen, in beheer bij de Stichting Utrechts Landschap, kan door het project weer watervoerend worden gemaakt.

Planning

De planning van de werkzaamheden is als volgt:

Week 39-43: Werkzaamheden aan stuwen, dammen en duikers

Week 41-43: Herprofileren watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) en oevers

Week 43-48: Plaatsen nieuw gemaal en leidingen

Week 48-52: Aanleg uitstroomvoorziening / verdeelwerk gemaal en molen

Week 2-3 2021 Ontmantelen oude gemaal

Tijdens de werkzaamheden zijn de kinderboerderij, de molen en het MEC Nieuwegein bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Molen krijgt oorspronkelijke functie terug

Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks de oorspronkelijke functie en de nieuwe functie van de molen zelf zien en ervaren. Bij weinig neerslag zorgen de molen en het gemaal straks voor extra doorspoeling van het water in het park en en voor het wegpompen van overtollig water uit het park. De oorspronkelijke functie van de molen bestond uit het bemalen van polders.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan Gijsbertsen, T: +316 5521 4736 of E: Bastiaan.Gijsbertsen@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het project KWA+ vindt u via de link hieronder.

Op de website van het Natuurkwartier Nieuwegein staat ook informatie over het project.