Geurbehandeling rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Nieuwegein zuivert het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) van de inwoners en bedrijven uit Nieuwegein en IJsselstein. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Lek.

Om stankoverlast in de omgeving te voorkomen, laat het waterschap werkzaamheden uitvoeren bij het RWZI (Afkorting voor rioolwaterzuiveringsinstallatie). De werkzaamheden zijn ter verbetering van de geurbehandeling.

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, kunt u de informatie vinden op deze pagina.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater) bevindt zich naast de A2 bij afrit Nieuwegein-Zuid.

Planning

De uitvoering start in het voorjaar van 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectmanager Koen van Daal via koen.van.daal@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het zuiveren van afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) vindt u via de link hieronder.