Verbeteren kade voorboezem Rapijnen

De kering langs de voorboezem Rapijnen voldoet op sommige plaatsen niet aan de door de provincie opgestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Met behulp van een kadeverbetering wordt ervoor gezorgd dat de kade weer aan de eisen voldoet.

Aanleiding project/doel

Uit een uitgebreide studie, uitgevoerd in 2011, is gebleken dat de kaden langs de voorboezem Rapijnen op sommige plaatsen niet voldoen aan de hoogte- en stabiliteitseisen, zoals die zijn opgesteld door de provincie. Om dit te veranderen, is besloten om een kadeverbetering uit te voeren over het hele traject.

Werkomschrijving

Na een langdurig traject waarin verschillende varianten zijn afgewogen is het ontwerptraject afgerond. De kadeverbetering bestaat in hoofdlijnen uit het verhogen van de huidige groene keringen met klei en het aanbrengen van grondkerende houten oeverconstructies welke daarnaast een muskusratten werende functie hebben. In het voortraject is intensief met de bewoners gecommuniceerd en zijn individuele afspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een zonder zienswijzen doorlopen projectplanprocedure. Samen met het project Montfoortsevaartkade Oost heeft in juni 2017 de aanbesteding plaats gevonden voor de realisatie van beide werken.

Bijzonderheden

Het project ligt midden in de bebouwde kom van Linschoten. Samen met de betrokken aanwonenden en belanghebbenden is een intensief ontwerpproces doorlopen om tot een gedragen ontwerp te komen. Met individuele afspraken wordt een kadeverbetering gerealiseerd waarmee de waterveiligheid weer geborgd is en de huidige functies op en aan de kering geborgd.

Planning

De werkzaamheden starten 14 augustus 2017 en zullen naar verwachting medio november 2017 zijn afgerond.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Ivan van den Dungen (030) 209 73 61. Voor meer informatie kunt u tijdens de uitvoering daarnaast de website van de gecontracteerde aannemer Van Leeuwen GWW B.V. uit Harmelen bezoeken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de aannemer.

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Montfoort. De voorboezem ligt aan de Korte Linschoten in het centrum van Linschoten. De voorboezem kruist de Laan van Overvliet en loopt door tot het begin van het Weidepad, aan de oostkant van Linschoten.