HDSR

Zoeken

Maatregelen peilbesluit Lopikerwaard Broek- en Blokland

Gepubliceerd op 9 juni 2016

Aanleiding project/doel

Het peilbesluit Lopikerwaard bestaat uit een aantal peilgebieden. Om de peilen goed in te kunnen stellen, zijn werkzaamheden nodig in een aantal peilgebieden.  Het gaat om het verbeteren van natuurgebied Broek en Blokland. Dit gebied bestaat uit drie deelgebieden:

 1. Reservaat Blokland
 2. Reservaat Broek
 3. Reservaat De Biezen

De deelgebieden worden geïsoleerd en krijgen een eigen waterpeil door kunstwerken te plaatsen die het waterpeil regelen. Hierdoor kan gebiedseigen water worden vastgehouden en een natuurlijk peil worden ingesteld.

Werkomschrijving

De volgende werkzaamheden bestaan uit aanpassingen op diverse locaties:

 • Vervangen van een twee windwatermolens
 • Aanbrengen vaste (grond) dam op twee locaties
 • Aanbrengen negen duikers van Ø 500 mm
 • Aanbrengen van vier vaste dammen (keerwand)
 • Reviseren drie stuwen
 • Aanbrengen stuwput
 • Vervangen vlotterinlaat
 • Verwijderen stuw
 • Verwijderen vier duikers
 • Verwijderen keerwand
 • Herstellen kade
 • Aanbrengen stuw
 • Windmolen vervangen door vlotterinlaat

Eén van de bestaande windwatermolens die vervangen worden.

Windwatermolen

Deel van de eendenkooi die zich bevindt binnen dit geïsoleerde peilgebied.

Deel van de eendenkooi die zich bevindt binnen dit geïsoleerde peilgebied

Meer weten?

Bel met onze projectleider Jasper Zalm via telefoon (030) 209 73 61.

Planning

Voorbereiding van jan 2016 tot juni 2016.

Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland van juli 2016 t/m oktober 2016.