Kadeverbetering Montfoortsekade Oost

Vergunningen / procedure

Voorkant projectplan

Projectplan

Het project van de kadeverbetering is beschreven in een ontwerp projectplan. Dit projectplan heeft voor iedereen 6 weken ter inzage gelegen van 11 februari t/m 25 maart 2019. In deze periode konden zienswijzen worden ingediend. Omdat er geen zienswijzen zijn ontvangen, kon het projectplan definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van HDSR op 16 april 2019. Conform de wettelijke procedure is het vastgestelde projectplan opnieuw gepubliceerd. De publicatie en de documenten vindt u hieronder.

Omgevingsvergunning

Voor het plaatsen van de stalen damwand in de oostelijke oeverlijn van de Montfoortse Vaart heeft HDSR in februari 2019 bij de Gemeente Montfoort een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze omgevingsvergunning geeft toestemming om de damwand te plaatsen en een tijdelijk werkterrein in te richten. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning in mei verleend.

Bouwkundige vooropname van woningen

Het plaatsen van de stalen damwand zou trillingen in de bodem kunnen veroorzaken die schade veroorzaakt aan uw woning of (bedrijfs)opstallen. Vanzelfsprekend doen HDSR en de aannemer er alles aan om dit te voorkomen. De uitvoeringsmethode wordt zo gekozen dat het risico op schade minimaal is. Om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen, wordt op kosten van HDSR vooraf een opname van de bouwkundige staat van de schadegevoelige gebouwen gemaakt die op korte afstand van de damwand staan. Deze vooropname wordt in de maanden mei/juni uitgevoerd door onafhankelijk expertise-bureau Van Monsjou & Partners BV. Een adviseur neemt contact met u op voor een afspraak. Als eigenaar ontvangt u een kopie van het rapport. Ook plaatst de aannemer op verzoek van HDSR trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen. Mochten trillingen tijdens de uitvoering groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden, dan wordt de uitvoeringsmethode aangepast. Met het aanbieden van de bouwkundige vooropname en het plaatsen van de trillingsmeters wil HDSR laten zien dat zij het risico op schade serieus neemt. Wij hopen op deze manier uw bezorgdheid daarover zo veel mogelijk weg te nemen.

Planning

De planning voor de komende periode is als volgt:

 • april 2019 
  start aanbesteding van het werk
 • mei – juni 2019 
  bouwkundige opname van woningen/bijgebouwen
 • juli 2019 
  gunning van het werk aan aannemer
 • september 2019 
  informatiebijeenkomst bewoners door aannemer -> start uitvoering
 • april 2020
  oplevering van de werkzaamheden

Meer weten?

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

Faunatrappen

afbeelding faunatrap

Nu in de oeverlijn van de vaart een damwand wordt geplaatst, zijn faunatrappen (in jargon Fauna Uittrede Plaats) gewenst om het voor dieren mogelijk te maken ook aan deze kant uit het water te komen. Dit geldt in deze omgeving vooral voor te water geraakte kleine (huis)dieren en jonge watervogels. Hieronder ter illustratie een afbeelding van een vergelijkbare faunatrap.

Werken vanaf het water / weg open

De Cattenbroekerdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, vooral voor bewoners, landbouwverkeer en fietsende schooljeugd. De inzet is om de weg maximaal open te houden tijdens de werkuitvoering. Daarom is gekozen voor werken vanaf pontons op de vaart. De aannemer wordt verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om de doorgang en veiligheid van verkeersdeelnemers te garanderen. Hierover zal de aannemer meer vertellen op de informatiebijeenkomst in de herfst.