Vervangen stuw Prinses Irenebrug en aanleg vispassage

De stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) Prinses Irenebrug ligt naast Uitweg 1 te Lopikerkapel en zorgt voor de aanvoer van water naar de Lopikerwetering.

Aanleiding

De oude schotbalkstuw is oud en in matige staat en aan grootonderhoud toe. De steeds meer variërende weersomstandigheden met extreme buien en langdurige droogtes vragen ook een beter regelbare stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen). De oude schotbalkstuw zal worden vervangen door een nieuwe handbediende kantelstuw. Na de renovatie functioneert de stuw weer probleemloos.

Bij de stuw is ook geen vismigratie mogelijk. Met de aanleg van een nieuwe kamervispassage (De vispassage is een metalen bak met tussenschotten en openingen, kamers, waar de vissen doorheen kunnen zwemmen) naast de stuw kunnen de vissen vrij langs de stuw heen en weer zwemmen en is vismigratie naar beide kanten van de stuw mogelijk. Dit is een grote verbetering voor het ecologische systeem.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.

Werkomschrijving

De werklocatie wordt tijdelijk afgedamd en drooggepompt. De oude schotbalkstuw wordt vervangen door een nieuwe kantelstuw. Naast de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) wordt een nieuwe kamervispassage (De vispassage is een metalen bak met tussenschotten en openingen, kamers, waar de vissen doorheen kunnen zwemmen) aangelegd. Tijdens de werkzaamheden zullen een aantal pompen zorgen voor voldoende wateraanvoer richting de Lopikerwetering. Het waterpeil in de Lopikerwetering kan tijdens de werkzaamheden wel iets meer fluctueren dan normaal. De werkzaamheden worden voor een deel vanaf de weg uitgevoerd.  De prinses Irenebrug zal daarom de hele week afgesloten zijn. Het verkeer wordt tijdelijk geregeld met een verkeersinstallatie. Met borden zal een omleidingsroute worden aangegeven.

Subsidie

De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Planning

De werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd in week 22 van 2020 en nemen een volledige werkweek in beslag.