Versterking kade Lopikerweteringkade zuid

Aanleiding

Een van de kerntaken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het op orde houden van de waterkeringen, waaronder de Lopikerweteringkade zuid tussen Schoonhoven en Lopikerkapel. Deze kade aan de zuidzijde van de Lopikerwetering is in 2014 getoetst. De kade bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en moet verbeterd worden. Daarom is het waterschap begonnen met het zoeken naar oplossingen om de kade te verbeteren. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

Samen met de gemeente Lopik

De waterkering voldoet niet overal aan vereiste hoogte en is niet overal stabiel genoeg. Omdat de gemeente Lopik het fietspad wil verbeteren tussen IJsselstein en Schoonhoven is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door de bestuurders van het waterschap en de gemeente. Het traject van de kering en het fietspad is namelijk bijna overal dezelfde. Waar we samen het fietspad kunnen aanpakken en de waterkering kunnen verbeteren gaan we dat doen. Dit kan overlast beperken en kosten besparen. Daarnaast zijn er trajecten waar de gemeente het fietspad gaat verbeteren, maar het waterschap geen opgave heeft en andersom. Ook op deze trajecten stemmen het waterschap en de gemeente de werkzaamheden op elkaar af.

Communicatie met de omgeving

Het waterschap heeft samen met de gemeente een eerste ontwerp gemaakt om de kering en het fietspad te verbeteren. Deze ontwerpen gaan we aan de belanghebbende voorleggen. De insteek van de gekozen oplossing is het minimaliseren van de benodigde ingrepen aan de kade zelf, gezien de overlast en kosten die hierbij zouden komen kijken. Het traject van IJsselstein tot Schoonhoven is opgeknipt in drie trajecten. Voor ieder traject wordt een bewonersavond georganiseerd om belangstellenden te laten zien wat er tot nu is bedacht. Informatie die op deze avonden verzameld wordt door het waterschap en de gemeente wordt waar mogelijk en nodig verwerkt in het ontwerp. In de periode na de bewonersavonden worden individuele gesprekken gevoerd met de bewoners bij wie maatregelen genomen gaan worden om de plannen verder af te stemmen en te verbeteren.

Kappen van bomen

Mogelijk moeten voor de verbetering van de kade bomen gekapt worden. Bomen op en naast de kade kunnen een risico vormen voor de stabiliteit van de kade. Als een boom omvalt, breekt met het wortelstelsel ook een deel van de kade af.

Overlast omgeving

Hoeveel overlast er zal zijn tijdens de uitvoering is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast. Het waterschap zorgt in elk geval voor een veilig verloop van de werkzaamheden.

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik

Meer weten?

Bel onze projectleider Ane Sybesma, tel. (030) 634 58 65, of sybesma.a@hdsr.nl

Planning

Begin 2018 organiseren de gemeente Lopik en het waterschap drie bewonersavonden,  voor ieder traject één. De bijeenkomsten worden gehouden van 20.00 uur tot circa 21.30 uur en vinden plaats op:

  • donderdag 15 februari 2018 in Buurthuis d’Ouwe School in Lopikerkapel.
  • maandag 19 februari 2018 in Partycentrum In ’t Witte Paard in Cabauw
  • maandag 5 maart 2018 in Lopik-dorp (locatie volgt).

De reacties die ontvangen nemen we indien mogelijk mee in het ontwerp. Hierna volgen individuele gesprekken met bewoners. De verwachteing is dat een deel van de werkzaamheden eind 2018 gestart kunnen worden. Het grootste deel van de werkzaamheden start naar verwachting begin 2019. De waterkering moet voor 2021 aan de gestelde eisen voldoen.

De Lopikerweteringkade Zuid tussen Cabauw en Lopik

De Lopikerweteringkade Zuid tussen Cabauw en Lopik