Renovatie stuw en gemaal Hazepad en aanleg vispassage

Aanleiding project / doel

Gemaal Hazepad langs het Benedeneind ZZ te Benschop zorgt voor de aanvoer van water op de Benschopperwetering. De naastgelegen stuw houdt het waterpeil op niveau en zorgt bij teveel aan water voor afvoer naar de polder. Het kunstwerk is gebouwd in de jaren 80 van de vorige eeuw en is aan groot onderhoud toe.

Werkomschrijving

Het vijzelgemaal wordt tijdelijk verwijderd en in de fabriek hersteld en geconserveerd. De vijzel zal nog visvriendelijker worden gemaakt zodat vissen ongeschonden door de vijzel omhoog gepompt kunnen worden. Na het plaatsen van de vijzel zal er een kunststof behuizing op de vijzelgoot worden geplaatst zodat de bediening volgens de huidige ARBO regelgeving kan plaatsvinden

De stuwklep wordt vervangen door een nieuwe klepstuw. De houten beschoeiing aan de zijde van de stuw wordt vervangen door stalen damwand zodat er met groter materieel naast de damwand gereden kan worden om slootvuil uit het water te halen. Achter de stalen damwand zal tevens een vispassage gemaakt worden zodat vissen het gemaal en de stuw in twee richtingen kunnen passeren.

Tijdens de winterperiode is er minder water benodigd om de Benschopperwetering op peil te houden. Hierdoor is het mogelijk om het gemaal tijdelijk te verwijderen. De alsnog benodigde wateraanvoer zal net als de waterafvoer elders worden geregeld.

Planning

De uitvoering start in november 2017. De verwachting is dat het werk voor het einde van het 1e kwartaal 2018 gereed is.

Bijzonderheden

De realisatie van de vispassage wordt door de EU gesubsidieerd in het kader van de plattelandsontwikkeling. Voor meer informatie zie: https://ec.europa.eu/agriculture/index_nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Rene Zwolsman (030) 6345925. Voor meer informatie tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de gecontracteerde aannemer Van Wijk Nieuwegein BV via (030) – 6061555.