Vispassage Stuw Schenkel

Algemeen

Het waterschap gaat groot onderhoud aan stuw Schenkel te Lopik uitvoeren zodat het peilregelend object weer voldoen aan geldende normen zoals bedrijfszekerheid en levensduur. Gelijktijdig wordt de stuw passeerbaar gemaakt voor vis, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Voor deze werkzaamheden heeft het waterschap een projectplan opgesteld, welke is vastgesteld op 19 september 2017.

Definitief projectplan vastgesteld

Het projectplan voor de renovatie van stuw Schenkel in Lopik en de aanleg van een vispassage bij  de stuw is op 19 september 2017 door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Meer weten?

Bel onze projectbeheerder David Reurslag via telefoon 06 1506 8429.

Wat is een projectplan?

Het waterschap voert projecten uit om het waterbeheer nu en in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij probeert het waterschap zo veel mogelijk rekening te houden met belanghebbenden. Toch is het onvermijdelijk dat projecten invloed hebben op hun omgeving. Daarom stelt het waterschap een (wettelijk verplicht) projectplan op. Dit plan informeert u als belanghebbende over de werkzaamheden die plaatsvinden en de mogelijke overlast.

Meer projecten in Lopik