HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Vispassage Stuw Schenkel

Algemeen

Het waterschap wil groot onderhoud aan stuw Schenkel te Lopik uitvoeren zodat het peilregelend object weer voldoen aan geldende normen zoals bedrijfszekerheid en levensduur. Gelijktijdig wordt de stuw passeerbaar gemaakt voor vis, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Voor deze werkzaamheden heeft het waterschap een ontwerp-projectplan opgesteld. Op 10 juli 2017 start de inspraak op het plan. Belanghebbenden kunnen tot 22 augstus 2017 hun zienswijze indienen.

Ontwerp projectplan ter inzage

Het ontwerp-projectplan voor de renovatie van stuw Schenkel in Lopik en de aanleg van een vispassage bij  de stuw ligt van 10 juli tot en met 21 augustus 2017 ter inzage te leggen. U kunt hierop inspreken.

Meer weten?

Bel onze projectbeheerder David Reurslag via telefoon 06 1506 8429.

Wat is een projectplan?

Het waterschap voert projecten uit om het waterbeheer nu en in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij probeert het waterschap zo veel mogelijk rekening te houden met belanghebbenden. Toch is het onvermijdelijk dat projecten invloed hebben op hun omgeving. Daarom stelt het waterschap een (wettelijk verplicht) projectplan op. Dit plan informeert u als belanghebbende over de werkzaamheden die plaatsvinden en de mogelijke overlast. U kunt inspreken op het projectplan door een zienswijze in te dienen.

Meer projecten in Lopik