Baggeren Benschopperwetering

Waterschap gaat baggeren in de Benschopperwetering

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start binnenkort met baggerwerkzaamheden in de Benschopperwetering. Deze loopt door de polders Willeskop, Benschop Noord en Blokland.

Baggeren Waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Bij warm weer bevat het kleine laagje water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

De Heer Land en Water heeft de opdracht gekregen om de watergangen rond Benschop en Polsbroek te baggeren. Deze watergangen liggen verspreid in de polders Williskop, Benschop Noord en Blokland. Daarnaast baggert de aannemer ook de Benschopperwetering tussen Benschop (dorp) en Polsbroek (dorp). Er wordt ca. 95.000 kuub baggerspecie verwijderd. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige Flora en Fauna in en langs de watergangen. Er worden twee soorten baggermethoden gebruikt afgestemd op de omgeving. De Benschopperwetering wordt gebaggerd met een zuigboot en in de polder baggert De Heer Land en Water met een graafmachine of baggerpomp. De baggerspecie uit de Benschopperwetering wordt verwerkt in weilanddepots. De bagger die in de polders vrijkomt wordt verwerkt op de kant. Bij de uitvoering wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het verkeer dat er in de omgeving is. Ook wordt er goed gelet op de kwetsbare zandlaag van de (woon)boerderijen in de omgeving. De in het werk liggende duikers worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen.
Tijdens het werk zal de aannemer zoveel mogelijk voorkomen dat er hinder voor de omgeving optreed.

Meer weten?

Neem contact op met onze projectmedewerker Marieke Hoeijmakers via telefoon (030) 209 73 61.

Planning

De werkzaamheden beginnen eind april en duren tot eind 2016.

te baggeren watergangen Benschopperwetering

kaart te baggeren watergangen Benschopperwetering eo klein

Gedetailleerde planning en kaart vindt u op de website van de aannemer.

kaart te baggeren watergangen Benschopperwetering eo

Gedetailleerde planning en kaart vindt u op de website van de aannemer.