HDSR

Renovatie spuischuiven Waaiersluis Gouda

De spuischuiven maken deel uit van de Waaiersluis en zorgen voor het reguleren van het waterpeil van de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Op de gekanaliseerde Hollandse IJssel lozen verschillende poldergemalen het polderwater. Dit water moet gedeeltelijk via de spuischuiven worden afgevoerd. Dit is alleen mogelijk, wanneer het eb is op de Hollandse IJssel en het waterpeil daar lager is dan op de gekanaliseerde Hollandse IJssel. De spuischuiven worden volledig automatisch gestuurd.

De Waaiersluis ligt tussen Haastrecht en Gouda en is de scheiding tussen de Hollandse IJssel en de gekanaliseerde Hollandse IJssel.

Aanleiding project/doel

Het volledige Waaiersluiscomplex is door een extern bureau geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie is op een aantal plaatsen corrosie aan de schuiven ontdekt. De schuiven waren circa 25 jaar oud en daarom ook toe aan een grondige renovatie. De schuiven zijn gerenoveerd en kunnen weer minimaal 20 jaar bedrijfszeker functioneren.

Werkomschrijving

Het spuisysteem bestaat uit twee naast elkaar gelegen schuiven, die in twee fasen zijn gerenoveerd. De schuiven met aandrijvingen zijn door een gespecialiseerd bedrijf gereviseerd en van nieuwe coating voorzien.

Waaiersluis Gouda voor renovatie

Waaiersluis Gouda

Planning

Dit project is afgerond.

Meer weten?

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 209 73 61.