Baggeren polder Vlist Oostzijde

Baggeren polder Vlist Oostzijde

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start binnenkort met baggerwerkzaamheden in de polder Vlist Oostzijde.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Bij warm weer bevat het kleine laagje water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

De watergangen in de polder worden voornamelijk met een zuigboot gebaggerd. Deze boot zuigt de bagger met een pomp uit de watergang en verpompt de bagger via leidingen naar een baggerdepot in de polder. De bagger is schoon genoeg om in een centraal gelegen weilanddepot te verwerken en te ontwateren. Nadat de bagger is ingedroogd zal het gebruikt worden om het perceel van de desbetreffende eigenaar op te hogen.

De Eerste Wetering Vlist Oostzijde, wordt met een trekker met een baggerpomp gebaggerd. Voordeel van deze methode is dat er bij de bruggen geen zuigboot met een hijskraan uit het water getild hoeft te worden. De bagger wordt met leidingen naar het baggerdepot verpompt. Op plekken waar de trekker niet bij kan komen, zet de aannemer een schuifboot in, die de bagger naar één plek duwt. Vanaf die plek verpompt de trekker de bagger naar het depot. Om de stabiliteit van de oevers niet in gevaar te brengen, worden de onderwateroevers gespaard en zal er niet dieper worden gebaggerd dan strikt noodzakelijk is.

Aannemersbedrijf A. den Hartog & Zonen B.V. uit Oudewater voert de baggerwerkzaamheden uit.

Planning

De werkzaamheden starten eind maart en duren tot begin juli 2015.

Meer weten?

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met onze projectmedewerker Eric-Paul ’t Hart via telefoon (030) 209 73 61.