HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Baggeren watergangen polder IJsselveld in gemeente IJsselstein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start eind november 2016 met het baggeren van diverse watergangen in de polder IJsselveld. Deze watergangen bevinden zich ten noorden van IJsselstein. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2017. Aannemer A. Bunnik BV uit Nieuwerbrug voert de werkzaamheden uit.

Werkzaamheden

De aannemer maakt gebruik van graafmachines, zuigboten of een trekker met een pomp. Welke methode de aannemer kiest, is afhankelijk van de locatie en bereikbaarheid van het water.
De vrijkomende bagger wordt afgevoerd met vrachtwagens, of via een persleiding naar een verspreidingslocatie getransporteerd. Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen persoonlijk bericht.

Waarom baggeren?

De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water in de polder. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden.
Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Planning

Eind november 2016 wordt gestart met het baggeren. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2017.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de toezichthouder van het werk, Ton van Bragt via telefoon (030) 209 73 61.

Zuigboot voor het baggeren polder IJsselveld

Zuigboot baggeren IJsselveld IJsselstein