Planning in hoofdlijnen

Planning in grote lijnen voor het project Werk aan wateraanvoer rond de Wickenburghseweg in Houten.

Vergroten en aanleggen van diverse duikers op 3 locaties (geen wegafsluiting, wel verkeershinder).

Donderdag 2 april.

Plaatsen damwand in sloot huisnummer 23.

Donderdag 23 april.

Werkzaamheden Vitens aan de waterleiding (separaat).

Woensdag 6 mei.

Volledige wegafsluiting Wickenburghseweg en realisatie van sifonduiker. De weg wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 23; dit is afgestemd met de gemeente Houten. Er wordt een omleiding ingesteld.

Maandag 4 mei. Duur: tot en met vrijdag 5 juni.

Afsluitende werkzaamheden zonder wegafsluiting, wel verkeershinder.

Vrijdag 19 juni 2020.