Waterbergingsgebied Blokhoven

Het waterschap legt in de polder Blokhoven een waterbergingsgebied/inundatieveld aan. Dit project is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Houten (Linieland) en wordt mede gefinancierd vanuit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Schep B.V.

Meer weten

Neem contact op met projectleider Herman Lokhorst via telefoon (030) 634 5824.

Locatie

De locatie van de werkzaamheden is langs de Achterdijk tussen Tull en 't Waal en Schalkwijk.

Waterberging

Het gebied dient om piekbuien op te vangen. Om meer water te kunnen opvangen is een tussen de achterliggende polder en het inundatiegebied een stuw gebouwd. Hierdoor kan het peil in het inundatiegebied worden verlaagd zodat er veel meer water kan worden geborgen. Bij de stuw is voor de migratie van vissen een vispassage aangelegd.

Demonstratie inundatie

Het waterbergingsgebied wordt ook ingezet om te demonstreren hoe vroeger de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkte. De bedoeling is dat in de zomerperiode het gebied tweemaal per maand onder water wordt gezet. Zo krijgt de bezoeker een idee hoe dit er vroeger uitzag. Het doel van de inundatie was om de vijand tegen te houden. Hij kon niet meer rijden en lopen door het gebied, maar ook niet varen door de beperkte waterdiepte.

Recreatie

Het gebied wordt voorzien van wandelpaden, een vlonderpad en een handbediende pont. Midden in het gebied is een eiland aanwezig waar uitgerust kan worden en informatie te vinden is over de Hollandsche Waterlinie en de bergingsplas. Daarnaast zijner kanovlondes aangebracht zodat het gebied ook vanaf het water te beleven is.

Planning

In november is aannemer Schep B.V. gestart met de uitvoering van het werk. Het zal voorjaar 2017 gereed zijn.

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht.

Waterbergingsgebied Blokhoven

Het waterbergingsgebied/inundatieveld in aanleg. Op de voorgrond de Achterdijk, links de maalvliet met daarnaast het vlonderpad. Linksboven de pontverbinding naar het recreatie-eiland.