Verbeteren watersysteem Heemstede Houten

Gemaal Fort Overeind is aan vervanging toe. In 2016 is een haalbaarheidsonderzoek gestart om na te gaan of het gebied op een andere manier van water kan worden voorzien. Door de meekoppelkansen van (1) de verbreding van de A27 door Rijkswaterstaat, (2) grondoverdracht van de provincie naar het recreatieschap en (3) de herinrichting van de Heemsteedseweg Houten en Nieuwegein ontstaan er kansen om het gebied op een andere manier van water te voorzien. Door deze manier van wateraanvoer wordt gemaal fort Overeind overbodig.

Werkwijze

Het werk is opgedeeld in 2 fasen. Fase1 aanbrengen van duikers onder de Heemsteedseweg, Langeweg en Overeindseweg zijn gereed. Deze fase moest voor 1 maart 2020 gereed zijn omdat de gemeente Houten en Nieuwegein de Overeindseweg en de Heemsteedseweg reconstrueren. Voor de tweede fase lopen de voorbereidingen. Het gaat hier om verbreden en aanleggen van watergangen. Op dit moment wordt er grond aangekocht en bestek en tekeningen gereed gemaakt.

Wie voert het uit

Fase 1 is uitgevoerd door de firma Straver uit IJsselstein.

Voor de 2e fase is nog geen aannemer bekend.
Deze werkzaamheden moeten nog worden aanbesteed.

Bijzonderheden

Bij de werkzaamheden zijn diverse (overheid)organisaties betrokken zoals: gemeente Houten, gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en Recreatieschap Midden Nederland.

Planning

De uitvoering van de tweede fase start in het najaar van 2020 en is in het voorjaar 2021 gereed.

Contactpersoon

Contactpersoon is Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl, 030 209 38 62