NVO Houtense Wetering

Het waterschap wil de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit in de Houtense Wetering verbeteren door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het projectplan heeft ter inzage gelegen van 3 juni t/m 15 juli 2019. Het dagelijks bestuur zal naar verwachting eind augustus het definitieve plan vaststellen. Insprekers worden daarna geïnformeerd over de behandeling van hun zienswijze.

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan NVO

Meer weten?

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl