NVO Houtense Wetering

Het waterschap wil de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit in de Houtense Wetering verbeteren door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het ontwerp voor de NVO is afgestemd met de Gemeente Houten als grondeigenaar. Het projectplan ligt ter inzage vanaf 3 juni 2019. Betrokken eigenaren of omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan NVO

Meer weten?

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl