Natuurvriendelijke oever Houtense Wetering

Het waterschap wil de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit in de Houtense Wetering verbeteren door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk geweest.

Stand van zaken

Het projectplan heeft ter inzage gelegen van 3 juni tot en met 15 juli 2019. Betrokken eigenaren of omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de procedure. Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend.
Op 27 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2020.

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan NVO

Meer weten?

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl