Herinrichting watersysteem Heemstede

Doel van het project

Het watersysteem rondom kasteel Heemstede wordt gevoed door een gemaal bij Fort De Batterijen aan de Overeindseweg. Dit gemaal is aan vervanging toe. ln 2016 is een haalbaarheidsstudie gestart om te beschouwen of het gebied op een andere manier van water kan worden voorzien. Door verschillende meekoppelkansen in het gebied is een momentum ontstaan waardoor dit mogelijk is gebleken.
Het doel van dit project is om het gebied op een andere manier van water te voorzien zodat gemaal Overeind kan vervallen. Gemaal Koppeldijk kan deze functie overnemen waardoor een robuuster watersysteem ontstaat met zo min mogelijk peilregelende waterwerken.

Werkwijze

Het werk is opgedeeld in 2 fasen. Fase1 aanbrengen van duikers onder de Heemsteedseweg, Langeweg en Overeindseweg zijn gereed. Deze fase moest voor 1 maart 2020 gereed zijn omdat de gemeente Houten en Nieuwegein de Overeindseweg en de Heemsteedseweg reconstrueren. Voor de tweede fase lopen de voorbereidingen. Het gaat hier om verbreden en aanleggen van watergangen. Op dit moment wordt er grond aangekocht en bestek en tekeningen gereed gemaakt.

Projectplan

Het herinrichten van het watersysteem Heemstede is omschreven in een projectplan. Het ontwerp-projectplan ligt voor iedereen ter inzage vanaf 23 september tot en met 4 november 2020. In deze periode kunnen zienswijze worden ingediend bij het waterschap.

Hieronder vindt u meer informatie over het projectplan:

Contactpersoon

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met David Reurslag via:

Telefoon: +3130 209 7238