Vervanging beschoeiing in Wijk bij Duurstede en Werkhoven

De laatste jaren wordt er wordt flink gegraven langs de Kromme Rijn. Samen met provincie, Rijk, de gemeenten en particulieren is vanaf 2012 in totaal ruim 10 kilometer natuurvriendelijke oevers gegraven. Momenteel worden oevers aangebracht nabij langs de Oude Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede en in Werkhoven nabij de sluis.

beschoeiing Wijk bij Duurstede en Werkhoven

Deelprojecten

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oeverbescherming langs de Kromme Rijn. Op veel plekken is de huidige oeverbescherming langs de Kromme Rijn in slechte staat en aan vervanging toe. Het waterschap pakt deze opgave aan in verschillende deelprojecten.

Oude Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede

Oude Kromme Rijn in Wijk Bij Duurstede

Alternatieven

De huidige beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) bestaat uit grenen palen of damwandplanken zie zijn gecreosoteerd of gewolmaniseerd. Hierdoor gaat de beschoeiing lang mee. Een groot nadeel is dat de hiervoor gebruikte (creosoot)oliën en zware metalen erg giftig zijn.

In overleg met de grondeigenaren, gemeenten en de provincie Utrecht is bepaald welke constructie wordt toegepast. Waar mogelijk (en wenselijk) wordt de oeverzone natuurvriendelijk ingericht. Een natuurvriendelijke oever geeft ruimte voor de natuur, verfraait het landschap en draagt bij aan de recreatieve beleving. In verband met de hoge stroomsnelheden in de Kromme Rijn wordt voor de oever, onder water, een damwandscherm geplaatst om te voorkomen dat de oever wegspoelt.

Als er minder ruimte is wordt, onder water, een grenen damwandscherm geplaatst waarboven, boven de waterlijn, open betonnen tegels worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een erosiebestendig en groen talud. Als er helemaal geen ruimte is, bijvoorbeeld ter plaatse van tuinen, een duurzame kunststof beschoeiing aangebracht.

Waarom natuurvriendelijke oevers ?

Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een betere waterkwaliteit en vergroten de leefmogelijkheden voor flora en fauna in en langs de rivier. Een oever heeft een schuin aflopende waterkant, waardoor het water geleidelijk telkens een stukje dieper wordt. Onder water ligt een houten beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) om te voorkomen dat de oever wegspoelt. De bestaande beschoeiing wordt tot op de waterlijn afgezaagd als hij nog in goede staat is. De slechte stukken worden volledig vernieuwd. Achter de beschoeiing wordt de oever over enkele meters afgegraven, zodat er een meer geleidelijke overgang tussen water en land ontstaat. Hierdoor kunnen er waterplanten groeien en vinden vissen er bescherming en voedsel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectbeheerder A. Koerhuis van het waterschap, via tel. (030) 634 58 37 of e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl.