Verbeteren oevers Blitterswijk in Odijk

Het waterschap is verantwoordelijk voor de oeverconstructie langs de Kromme Rijn. Tussen de Jachtrustlaan en het erf Rijnveld (Krommesteeg 3) verkeert de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) aan de oostelijke oever in een slechte staat en is groot onderhoud vereist. De totale lengte van de te vervangen beschoeiing is ongeveer 800 meter. De oude beschoeiing wordt verwijderd en er wordt een nieuwe beschoeiing aangebracht.

Werkwijze

De werkzaamheden worden vanaf het water en een agrarisch perceel uitgevoerd. Er zal weinig of geen hinder en overlast zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

De uitvoering start in het najaar van 2020 en wordt voorjaar 2021 opgeleverd.

Wie voert het uit

Dit is nog niet bekend, de werkzaamheden moeten nog worden aanbesteed.

Bijzonderheden

Momenteel worden de werkzaamheden voorbereid.

Relatie met andere projecten

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een groot onderhoudsprogramma.

Contactpersoon

Contactpersoon is Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl, 030 209 38 62