Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Bunnik zuivert het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) van inwoners en bedrijven uit Bunnik, Odijk, Werkhoven en 't Goy.  Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Kromme Rijn.

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar.

Het waterschap gaat:

  • de capaciteit van het influentgemaal vergroten. Dit is het gemaal dat het afvalwater de zuivering oppompt.
  • een gesloten container voor roostergoed plaatsen. In deze container wordt het grove vuil verzameld dat als een van de eerste stappen in het zuiveringsproces, uit het afvalwater gehaald. Voorbeeld van dit vuil zijn plastic, papier en maandverband.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar van 2020.

Meer weten

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Koen van Daal, koen.van.daal@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het zuiveren van afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) vindt u via de link hieronder.