Verbreden Middelwetering in Bodegraven

In 2017 is het Raamwaterplan Bodegraven Noord vastgesteld (link toevoegen). Hierin is het deelplan ‘Verbreden Middelwetering’ in opgenomen. Het doel van dit project is de doorstroming in de hoofdwatergang te verbeteren.

uit onderzoek blijkt dat de hoofdwatergang Middelwetering niet aan de hydraulische gebiedsnormen voldoet. Dit komt doordat de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) te smal is en het voorkomen van bruggen die voor opstuwing zorgen. Deze opstuwing zorgt ervoor dat water niet snel genoeg kan worden afgevoerd, waardoor de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) van polder De Bree regelmatig verdrinkt.

Het HDSR zal grond aankopen in het gebied om de watergang te kunnen verbreden en er zal maatwerk plaatsvinden voor hoe er met de bruggen wordt omgegaan.

Planning

De uitvoering start in het  tweede kwartaal 2020.
De oplevering staat gepland in het derde kwartaal 2020.

Contactpersoon

Fernand Hoogeveen