Studie Oude Rijn Zwammerdam tot voorboezem Weiland

Het waterschap heeft een studie verricht naar de kade langs de Oude Rijn bij Bodegraven om te kijken of voldaan wordt aan de hoogte- en stabiliteitseisen. Uit het onderzoek blijkt dat de kade niet voldoet aan de vereiste toetshoogte.

Aanleiding project/doel

Uit de globale toetsing uit 2008 is gebleken dat een deel van de kering niet aan de vereiste toetshoogte voldoet. Vervolgonderzoek heeft deze resultaten bevestigd. De provincie zal eind 2014 de beschoeiing over circa 1 km kade verbeteren, waarmee de kade voldoet aan de vereiste toetshoogte. De werkzaamheden aan de overige 4 km zullen in een later stadium volgen.

Planning

De studie is gestart in augustus 2010. Op basis van de uitgevoerde studie is een vervolgonderzoek naar de bodemopbouw, parameters van de grond en dergelijke uitgevoerd. De provincie zal naar verwachting rond eind 2014 beginnen aan werkzaamheden om 1 km beschoeiing van de kade te verbeteren, waarmee tegelijkertijd de kade op deze plek aan de vereiste toetshoogte voldoet. De overige 4 km zullen in een later stadium verbeterd worden.