Renovatie stuwen Weijland en De Bree en aanleg vispassages

Het peil van de polders Weijland en De Bree, in Nieuwerbrug aan de Rijn, wordt geregeld door de stuwen Weijland en De Bree. De stuwen zijn aan groot onderhoud toe en moeten gedeeltelijk gerenoveerd worden.

Werkzaamheden

De stuwen zijn geautomatiseerde regelbare klepstuwen. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap.

Er zullen een aantal verbeteringen worden uitgevoerd. We vervangen de elektrische besturingsinstallaties en een deel van de bestaande beschoeiing. Tijdens de werkzaamheden blijven de stuwen operationeel. De capaciteit van de stuwen blijft gelijk. Na de renovatie zullen de stuwen weer probleemloos functioneren en hun taak voor de volgende 20 jaren weer goed kunnen vervullen.

Vispassages

Naast beide stuwen wordt een vispassage aangelegd om de vismigratie tussen de polders mogelijk te maken. Deze vispassages worden mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Planning

De werkzaamheden op locatie worden in augustus 2018 gestart en duren tot eind september 2018.

Meer weten?

Neem contact op met onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 6345840.