Renovatie gemaal Westeinde van Waarder en aanleg vispassage

Gemaal Westeinde van Waarder ligt aan de Groendijck nabij nr 49 te Waarder en bemaalt de achterliggende polder. Het water wordt afgevoerd via de Dubbele Wiericke. Het gemaal is in 1964 gebouwd en bestaat uit 2 vijzels met een totale capaciteit van 100 m3 / minuut. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende grofvuilroosterreiniger aanwezig. Het gemaal wordt in de volksmond ook wel “Gemaal Net op tijd” genoemd.

Werkomschrijving

De vijzels worden vervangen door nieuwe visvriendelijke vijzels. De betonconstructie wordt hersteld en/of aangepast. De elektische installatie wordt vernieuwd en de grofvuilroosterreiniger wordt gereviseerd. Het gebouw wordt gerenoveerd en er komen zonnepanelen op het dak. Ten noorden van het gemaal wordt een vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen vanuit de polder naar de Dubbele Wiericke zwemmen en omgekeerd. Tijdens de werkzaamheden nemen twee tijdelijke pompen met dezelfde capaciteit als het gemaal, de bemaling over.

Planning

De werkzaamheden duren van oktober 2018 tot maart 2019.

Aanleiding

Het gemaal is aan groot onderhoud toe. Daarom is renovatie noodzakelijk. De capaciteit van het gemaal wordt iets vergroot. Ook wordt het gemaal visvriendelijk gemaakt. En er komt een vispassage, ten noorden van het gemaal.

Subsidie

De vispassage wordt mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 2097361.