Renovatie gemaal Westeinde van Waarder en aanleg vispassage

Gemaal Westeinde van Waarder ligt aan de Groendijck nabij nr 49 te Waarder en bemaalt de achterliggende polder. Het water wordt afgevoerd via de Dubbele Wiericke. Het gemaal is in 1964 gebouwd en bestaat uit 2 vijzels met een totale capaciteit van 100 m3 / minuut. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende grofvuilroosterreiniger aanwezig. Het gemaal wordt in de volksmond ook wel “Gemaal Net op tijd” genoemd.

Werkomschrijving

Om de uitvoeringsduur en daarbij de inzet van benodigde noodpompen te beperken worden de vijzels vervangen door nieuwe visvriendelijke vijzels. Op diverse plekken wordt de betonconstructie hersteld en/of aangepast en voorzien van een coating. De volledige electische installatie wordt vernieuwd en de grofvuilroosterreiniger wordt gereviseerd en het gebouw zelf wordt voorzien van nieuwe kozijnen, dakbedekking en tevens zonnepanelen. Ten noorden van het gemaal wordt een vispassage aangelegd welke vismigratie tussen de polder en het boezempeil in 2 richtingen mogelijk maakt. Tijdens de werkzaamheden zullen 2 tijdelijke pompen met de zelfde capaciteit als het gemaal de bemaling overnemen.

Planning

De werkzaamheden duren van oktober 2018 tot maart 2019.

Aanleiding

Het gemaal is aan groot onderhoud toe en dient volledig gerenoveerd te worden. De capaciteit van het gemaal moet iets vergroot worden en het gemaal moet visvriendelijk worden gemaakt. Na de renovatie zal het gemaal de komende 30 jaar weer probleemloos functioneren en de waterbeheerstaak goed moeten vervullen.

Subsidie

De vispassage wordt mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 2097361.