Renovatie Gemaal Meijepolder en aanleg vispassage

Het gemaal Meijepolder ligt aan de Noordzijde 142 te Bodegraven en bemaalt de Meijepolder met een oppervlakte van circa 1500 ha. Het gemaal is in 1995 gebouwd en bestaat uit twee verticale schroefpompen met een totale capaciteit van circa 140 m3/min. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende grofvuilroosterreiniger aanwezig.

Aanleiding

Het gemaal is aan grootonderhoud toe en dient volledig gerenoveerd te worden.
De capaciteit van het gemaal moet iets vergroot worden en het gemaal moet visvriendelijk worden gemaakt. Na de renovatie zal het gemaal weer probleemloos functioneren en de waterbeheerstaak goed moeten vervullen.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. De werkzaamheden op locatie starten in januari 2019 gestart en duren tot september 2019.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.

Werkomschrijving

In het gemaalgebouw en op het gemaalterrein zal een aantal verbeteringen worden uitgevoerd. De pompen worden vervangen door visvriendelijke pompen. Ook komt er een nieuwe vispassage die de vismigratie naar zowel de polder, als de boezem (de Oude Rijn) mogelijk maakt. De volledige elektrische installatie wordt vernieuwd en de grofvuilroosterreiniger wordt gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden zal de bemaling worden overgenomen door een aantal tijdelijke pompen met dezelfde bemalingscapaciteit.

Subsidie

provincie utrecht

De vispassage wordt mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.