Renovatie Gemaal Meijepolder en aanleg vispassage

Het gemaal Meijepolder ligt aan de Noordzijde 142 te Bodegraven en bemaalt de Meijepolder met een oppervlakte van circa 1500 ha. Het gemaal is in 1995 gebouwd en bestaat uit twee verticale schroefpompen met een totale capaciteit van circa 140 m3/min. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende grofvuilroosterreiniger aanwezig.

Werkomschrijving

In het gemaalgebouw en op het gemaalterrein zijn verbeteringen uitgevoerd. De pompen zijn vervangen door visvriendelijke pompen. De volledige elektrische installatie is vernieuwd. De grofvuilroosterreiniger met bijbehorende vuilopslag zijn beide gerenoveerd. Ook is er een nieuwe vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) aangelegd, die de vismigratie naar zowel de polder, als de boezem (Tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater) (de Oude Rijn) mogelijk maakt.

Planning

De werkzaamheden zijn in januari van 2019 gestart. In juli konden de nieuwe pompen van het gemaal weer in bedrijf worden genomen. In september en oktober is de vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) afgewerkt en ingeregeld en het terrein verder afgewerkt. Alle werkzaamheden zijn inmiddels gereed.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, kunt u bellen met de projectleider, Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.

De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

provincie utrecht