Renovatie rioolgemaal Achterwetering

Rioolgemaal Achterwetering verpompt het rioolwater van de kern Westbroek en Achterwetering, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Bilt. In het gemaal staan twee nat opgestelde pompen, deze hebben een capaciteit van ca. 46m3/h.

Meer weten:

Bel onze projectleider Jean-René van Dijk via telefoon (030) 209 73 61.

Aanleiding project/doel

Het rioolgemaal Achterwetering is aan een grote renovatie toe. De pompen zijn versleten, en de schakelkasten en de besturing van het gemaal zijn verouderd. De behuizing van het gemaal moet worden opgeknapt. De capaciteit van het gemaal blijft hetzelfde als voor de renovatie.

Rgm Achterwetering

Werkomschrijving

De pompinstallatie wordt vervangen door een tijdelijke pompinstallatie. Het rioolwater wordt door middel van een tijdelijke pompinstallatie in de persleiding gepompt. Dan worden de nieuwe pompen en leidingwerk in de ontvangput geplaatst. Ook wordt de besturingskast vervangen en voorzien van nieuwe software. Deze software zorgt voor een gelijkmatige afvoer van het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie.

Planning

De voorbereiding van het bestek is gestart in maart, de uitvoering bij het rioolgemaal vindt plaats na de zomervakantie van 2016.