Waterschap houdt informatieavonden over concept-peilbesluit Lopikerwaard

Gepubliceerd op 31 januari 2012

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op dinsdag 14 en donderdag 16 februari a.s. een informatieavond over het concept-peilbesluit Lopikerwaard. De avond vindt plaats in het dorpshuis van Benschop, Oranje Nassaustraat 31 te Benschop, aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Tijdens deze presenteert het waterschap het concept-peilbesluit Lopikerwaard. 
Het programma per avond verschilt: er is een onderscheid gemaakt in deelgebieden.

Twee gebiedsavonden: 14 en 16 februari

14 februari
Tijdens de avond op 14 februari ligt de nadruk op het gebied van peilbesluit de Koekoek. Dit is het gebied ten zuiden van de Zuidzijdseweg, Benedeneind Zuidzijde en Boveneind Zuidzijde (de wegen van Vlist via Polsbroek en Benschop naar IJsselstein) en ten noorden van de Lek.

16 februari
Op 16 februari ligt de nadruk op de gebieden van peilbesluit De Keulevaart, De Pleijt en de Hoekse Molen. Dit zijn de gebieden ten noorden van de Zuidzijdseweg, Benedeneind Zuidzijde en Boveneind Zuidzijde en ten zuiden van de Hollandse IJssel.

Tijdens de gebiedsavonden staat het concept-peilbesluit centraal. Na een presentatie met toelichting op het concept-peilbesluit, kunnen bewoners en gebruikers op de kaart kijken wat het voorstel voor de betreffende gebieden inhoudt.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Bent u verhinderd de avond voor het aangegeven gebied bij te wonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op de andere avond.

Wat is er gedaan tot nu toe

In augustus 2011 hebben de eerste gebiedsavonden plaatsgevonden. Toen zijn er opmerkingen gemaakt over de peilen, het peilbeheer en het onderhoud van het watersysteem. Daarnaast zijn er diverse vragen gesteld en aandachtspunten genoemd.
Inmiddels zijn veel vragen beantwoord, hebben huiskamergesprekken plaatsgevonden en zijn de opmerkingen verwerkt. Ook zijn er verschillende overleggen geweest met de leden van de begeleidingsgroep. Tijdens deze overleggen zijn de problemen en dilemma's besproken. Ook is afgesproken om voor een aantal uitgangspunten (varianten) te berekenen welke effecten dit heeft op de peilen in het gebied. Tot slot heeft er een workshop plaatsgevonden voor de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van het waterschap, om hen te informeren over de diverse ontwikkelingen die spelen in de Lopikerwaard.

Meer informatie?

Op www.destichtserijnlanden.nl, onder het kopje beleid en plannen, vindt u ook de nieuwsbrieven over het concept-peilbesluit. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Planvorming en advies, tel. (030) 634 59 12.


Verwante links