Vaststelling peilbesluit Lopikerwaard verschoven naar 27 februari 2013

Gepubliceerd op 23 november 2012

De besluitvorming over het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) wordt uitgesteld van 19 december 2012 naar 27 februari 2013. Dit is besloten naar aanleiding van de vergadering van de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van 15 november jl. De commissie SKK heeft tijdens deze vergadering het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport behandeld. Er waren zeven insprekers aanwezig die hun zienswijze mondeling hebben toegelicht. Naar aanleiding van de opmerkingen van de insprekers heeft de commissie gevraagd om op een aantal punten nog aanvullend onderzoek te doen. Het gaat dan om berekeningen en/of veldbezoeken. Aan de hand van de uitkomsten wordt dan gekeken of het ontwerp-peilbesluit, op basis van een gesprek met de insprekers, aangepast moet worden.

Het onderzoek en de gesprekken met de insprekers kosten tijd. Daarom wordt de behandeling van het peilbesluit uitgesteld naar de vergadering van het algemeen bestuur van 27 februari 2013.
Tijdens de AB-vergadering is geen inspraak meer mogelijk. Iedereen die een schriftelijke zienswijze heeft ingediend, ontvangt een brief waarin staat dat de behandeling van het peilbesluit nu eind februari 2013 plaats vindt.

De inspraakperiode van het ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard heeft plaats gevonden van 31 mei t/m 12 juli 2012.