Peilbesluit Lopikerwaard

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard vastgesteld op 27 februari 2013. Dit peilbesluit bestaat uit vier onderdelen: de peilbesluiten de Pleyt, de Hoekse Molen, de Keulevaart en de Koekoek. In een peilbesluit staat hoe het waterschap omgaat met de peilen in een gebied. Hier leest u de laatste ontwikkelingen en vindt u achtergrondinformatie over onder meer het doel van het peilbesluit.


Peilbesluit Lopikerwaard

Achtergrondinformatie over het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard.

Nieuwsbrieven

Over het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard is een nieuwsbrief verschenen. Deze kunt u hier downloaden.