Peilbesluit Utrecht-Maarssenbroek vastgesteld

Gepubliceerd op 23 oktober 2013

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Utrecht-Maarssenbroek vastgesteld. Dit peilbesluit geldt voor de gebieden Hoograven, Kanaleneiland, Lage Weide, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid, Utrecht Stad (inclusief een klein gedeelte van de Liesbosch te Nieuwegein), Tuindorp, Voordorp, Zuilen en de Kromme Rijn (deels).

Het peilbesluit en het inspraakrapport liggen van 24 oktober tot en met 4 december 2013 ter inzage bij het waterschap en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Stichtse Vecht en Nieuwegein. Het ontwerp-peilbesluit heeft ter inzage gelegen van 18 april tot 30 mei 2013. Tijdens de inspraakperiode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is verwerkt in een inspraakrapport. Het ontwerp-peilbesluit is niet aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Wel is de peilbesluitkaart iets gewijzigd, door een peilgebiedsgrens aan te passen.

Beroep

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Marije van Bergen van de afdeling Planvorming en Advies, tel. (030) 634 59 13 of e-mail bergen.m@hdsr.nl.