Ontwerp-peilbesluit Utrecht-Maarssenbroek ter inzage en inloopochtend op 26 april

Gepubliceerd op 12 april 2013

Het ontwerp-peilbesluit voor Utrecht en Maarssenbroek ligt ter inzage van 18 april 2013 tot 30 mei 2013. Het ontwerp-peilbesluit geldt voor de gebieden Hoograven, Kanaleneiland, Lage Weide, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid, Utrecht Stad, Tuindorp, Voordorp, Zuilen en de Kromme Rijn (deels). Ook vallen er percelen grond in de gemeenten Nieuwegein, De Bilt en Bunnik onder dit ontwerp-peilbesluit.

Het waterschap organiseert een inloopochtend op 26 april 2013 tussen 9.00 en 12.30 uur in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 in Houten.

U kunt het ontwerp-peilbesluit dan inzien en vragen stellen over het ontwerp-peilbesluit. Als u dat wilt kunt u dan ook een zienswijze indienen. Er zijn medewerkers van het waterschap aanwezig om u daarbij te helpen. Het waterschap heeft een inspraakformulier (dot, 56 kB) gemaakt dat u kunt gebruiken.

Ter inzage

Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage bij het waterschapskantoor in Houten en in de gemeentehuizen van de gemeente Stichtse Vecht, Bunnik, Nieuwegein en De Bilt, en de wijkbureaus/ wijkservicecentra van de gemeente Utrecht.

Hoofdlijnen ontwerp-peilbesluit

In een peilbesluit worden de waterstanden (het waterpeil) voor een bepaald gebied vastgelegd. Het overgrote deel van het peilgebied bestaat uit stedelijk gebied van Utrecht en Maarssenbroek. Hier zijn geen ingrijpende (inrichtings)maatregelen noodzakelijk.
Voor de Kromme Rijn, vanaf Werkhoven tot Utrecht, wordt het huidige praktijkpeil vastgelegd in het peilbesluit, er vinden geen wijzigingen in het waterpeil plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de projectleider Marije van Bergen, tel. (030) 634 5913 of e-mail bergen.m@hdsr.nl.